Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - dano

Pages: [1]
1
Nederlands / Re: Dutch translation
« on: January 26, 2009, 01:10:47 pm »
De downloads ja, maar niet de ontwikkelcode (trunk). Daardoor is  het onmogelijk om het te testen op bepaalde bugs omdat je niet weet of die opgelost is, je weet niet of er nieuwe woorden bijkomen om te vertalen en je kan gewoon niet meehelpen met ontwikkelen (tenminste als ik het goed heb, kan het nergens vinden). Daarnaast en indien het vorige niet klopt zou het handig zijn om een beetje informatie voor ontwikkelaars, vertalers en testers op de website te zetten.

2
Nederlands / Re: Dutch translation
« on: January 24, 2009, 07:53:53 am »
De ontwikkkeling van OpenGoo is een beetje een rommeltje. Als ze gebruik maakten van een ontwikkelplatform (BugZilla, SourceForge, Fate, Launchpad whatever) zou het al een stuk makkelijker worden.

3
Feng Office 1 / Usability bug in OpenGoo office
« on: December 25, 2008, 10:57:50 am »
The four points next to the icons in the office application are very confusing because it seems that you can drag them to another place like in a desktop application but you can't.

4
Deutsch / Re: Translate German umlaut
« on: November 23, 2008, 07:01:14 pm »
I think you should file a bug for this.

5
Deutsch / Re: Translate German umlaut
« on: November 23, 2008, 07:44:02 am »
maybe
¨
?
ü does not work?

6
Nederlands / Re: Dutch translation
« on: November 23, 2008, 05:58:55 am »
Hey, I can help too! Just send me a message.
Here is the content of actions.php
Code: [Select]
<?php// Actiesreturn array(    
// Registreren

    
'register' => 'Registreren',

    
'login' => 'Inloggen',

    
'logout' => 'Uitloggen',

    
'hide welcome info' => 'Welkom-informatie verbergen',    
// Bedrijven

    
'add company' => 'Bedrijf toevoegen',

    
'edit company' => 'Bedrijf bewerken',

    
'delete company' => 'Bedrijf verwijderen',

    
'edit company logo' => 'Bedrijfslogo bewerken',

    
'delete company logo' => 'Bedrijfslogo verwijderen',    
// Cliënten

    
'add client' => 'Cliënt toevoegen',

    
'edit client' => 'Cliënt bewerken',

    
'delete client' => 'Cliënt verwijderen',    
// Gebruikers

    
'add user' => 'Gebruiker toevoegen',

    
'edit user' => 'Gebruiker bewerken',

    
'delete user' => 'Gebruiker verwijderen',

    
'create user from contact' => 'Gebruiker aanmaken van contact',    
// Groep

    
'add group' => 'Groep toevoegen',

    
'edit group' => 'Groep bewerken',

    
'delete group' => 'Groep verwijderen',    
// Projecten

    
'add project' => 'Project toevoegen',

    
'edit project' => 'Project bewerken',

    
'delete project' => 'Project verwijderen',

    
'mark project as finished' => 'Project als voltooid markeren',

    
'mark project as active' => 'Project als actief markeren',    
// Werkruimte

    
'add workspace' => 'Werkruimte toevoegen',

    
'edit workspace' => 'Werkruimte bewerken',

    
'delete workspace' => 'Werkruimte verwijderen',

    
'mark workspace as finished' => 'Werkruimte als voltooid markeren',

    
'mark workspace as active' => 'Werkruimte als actief markeren',    
// Berichten

    
'add message' => 'Bericht bewerken',

    
'add new message' => 'Nieuw bericht toevoegen',

    
'edit message' => 'Bericht bewerken',

    
'delete message' => 'Bericht verwijderen',

    
'view message' => 'Bericht bekijken',

    
'update message options' => 'Berichtopties vernieuwen',

    
'subscribe to object' => 'Op dit item abonneren',

    
'unsubscribe from object' => 'Abonnement op item opzeggen',    
// Comentaar

    
'add comment' => 'Commentaar toevoegen',

    
'edit comment' => 'Commentaar bewerken',    
// Takenlijst

    
'add task list' => 'Takenlijst toevoegen',

    
'edit task list' => 'Takenlijst bewerken',

    
'delete task list' => 'Takenlijst verwijderen',

    
'reorder tasks' => 'Taken hergroeperen',
    
'reorder sub tasks' => 'Subtaken hergroeperen',

    
'copy task' => 'Taak kopiëren',

    
'copy milestone' => 'Mijlpaal kopiëren',    
// Taken

    
'add task' => 'Taak toevoegen',

    
'add sub task' => 'Subtaak toevoegen',

    
'edit task' => 'Taak bewerken',

    
'delete task' => 'Taak verwijderen',

    
'mark task as completed' => 'Taak als voltooid markeren',

    
'mark task as open' => 'Taak als open markeren',

    

    
// Mijlpaal

    
'add milestone' => 'Mijlpaal toevoegen',

    
'edit milestone' => 'Mijlpaal bewerken',

    
'delete milestone' => 'Mijlpaal verwijderen',    
// Gebeurtenissen

    
'add event' => 'Gebeurtenis toevoegen',

    
'edit event' => 'Gebeurtenis bewerken',

    
'delete event' => 'Gebeurtenis verwijderen',

    
'previous month' => 'Vorige maand',

    
'next month' => 'Volgende maand',

    
'previous week' => 'Vorige week',

    
'next week' => 'Volgende week',

    
'previous day' => 'Gisteren',

    
'next day' => 'Morgen',

    
'back to calendar' => 'Terug naar kalender',

    
'back to day' => 'Terug naar dag',

    
'pick a date' => 'Een datum selecteren',

    
'month' => 'Maand',

    
'week' => 'Week',

   

    
//Groups

    
'can edit company data' => 'Mag bedrijfsgegevens bewerken',

    
'can manage security' => 'Mag veiligheid beheren',

    
'can manage workspaces' => 'Mag werkruimtes beheren',

    
'can manage configuration' => 'Mag instellingen beheren',

    
'can manage contacts' => 'Mag contacten beheren',

    
'group users' => 'Gebruikers groeperen',    
// Personeel

    
'update people' => 'Mensen vernieuwen',

    
'remove user from project' => 'Gebruiker van project verwijderen',

    
'remove company from project' => 'Bedrijf van project verwijderen',

    

    
// Wachtwoord

    
'update profile' => 'Profiel vernieuwen',

    
'change password' => 'Wachtwoord veranderen',

    
'update avatar' => 'Avatar vernieuwen',

    
'delete current avatar' => 'Huidige avatar verwijderen',    
// Formulieren

    
'add form' => 'Formulier toevoegen',

    
'edit form' => 'Formulier bewerken',

    
'delete form' => 'Formulier verwijderen',

    
'submit project form' => 'Formulier voor project indienen',    
// Bestanden

    
'add file' => 'Bestand toevoegen',

    
'file properties' => 'Bestandseigenschappen',

    
'upload file' => 'Bestand uploaden',

    
'create new revision' => 'Nieuwe revisie aanmaken',

    
'add document' => 'Document toevoegen',

    
'save document' => 'Document opslaan',

    
'add spreadsheet' => 'Rekenblad toevoegen',

    
'add presentation' => 'Presentatie toevoegen',

    
'document' => 'Document',

    
'spreadsheet' => 'Rekenblad',

    
'presentation' => 'Presentatie',

    
'new' => 'Nieuw',

    
'upload' => 'Uploaden',

    
'hide' => 'Verbergen',

    
'new document' => 'Nieuw document',

    
'new spreadsheet' => 'Nieuw rekenblad',

    
'new presentation' => 'Nieuwe presentatie',

    
'slideshow' => 'Dia-presentatie',

    
'revisions and comments' =>'Revisies en commentaar',

    
'Save' => 'Opslaan',

    
'all elements' => 'Alle elementen',

    
'collapse all' => 'Alles samenvouwen',

    
'expand all' => 'Alles tonen',

    
'properties' => 'Eigenschappen',

    
'edit file' => 'Bestand bewerken',

    
'edit document' => 'Document bewerken',

    
'edit spreadsheet' => 'Rekenblad bewerken',

    
'edit presentation' => 'Presentatie bewerken',

    
'play' => 'Afspelen',

    
'queue' => 'Wachtrij',

    
'delete file' => 'Bestand verwijderen',

    
'add folder' => 'Map toevoegen',

    
'edit folder' => 'Map bewerken',

    
'delete folder' => 'Map verwijderen',

    
'edit file revisions' => 'Bestandsrevisies bewerken',

    
'version' => 'Versie',

    
'last modification' => 'Laatste verandering',

    
'link object' => 'Item koppelen',

    
'link objects' => 'Item koppelen',

    
'link more objects' => 'Meer items koppelen',

    
'unlink' => 'Ontkoppelen',

    
'unlink object' => 'Item ontkoppelen',

    
'unlink objects' => 'Items ontkoppelen',    
// Labels

    
'delete tag'  => 'Label verwijderen',    
// Rechten

    
'update permissions' => 'Rechten vernieuwen',

    
'edit permissions' => 'Rechten bewerken',

    
'edit permissions explanation'  => 'Verklaring van rechten bewerken',

    
'save as new revision' => 'Als nieuwe revisie opslaan',

    
'save as' => 'Opslaan als',

    
'details' => 'Details',

    
'view history for' => 'Geschiedenis bekijken van',

    
'view history' => 'Geschiedenis bekijken',

    
'edit preferences' => 'Voorkeuren bewerken',

    
'view milestone' => 'Mijlpaal bekijken',

  ); 
// array

?>
Pages: [1]