Author Topic: راهنمای فارسی سازی persian translation guide  (Read 6955 times)

Reza Faghihi

  • Freshman
  • *
  • Posts: 48
    • View Profile
    • Email
راهنمای فارسی سازی persian translation guide
« on: December 25, 2010, 02:46:07 pm »
با سلام برای هماهنگی در پروژه فارسی سازی از این به بعد لغات کلیدی در اینجا معرفی و در کل پروژه با این معادل ها جایگزین می گرددند
1- FengOffice= گروه افزار فنگ
2- milestone=نقطه عطف
3- task= وظیفه
4- comment = نظر
5- contact = تماس
6- workspace = فضای کاری
7- assign= اختصاص